Uncategorized

مجذوب پیچیدگی

مجذوب پیچیدگی

ما به طور ناخود آگاه تمایل به سادگی داریم، اما خوب، همیشه مجذوب محصولات پیچیده هستیم!! مردم دوست دارند خود را با چیزهای اضافه و غیرضروری درگیر کنند! همیشه کاربران از ما ویژگی‌های بیشتری درخواست می کنند، ذینفعان محصول هم اضافه کردن قابلیت‌های جدید را راهی برای بروز کردن و بهبود آن می‌دانند!! برخی اوقات …

Continue Reading
Uncategorized

تفاوت رابط کاربری (UI) و تجربه کاربری (UX)

تفاوت رابط کاربری و تجربه کاربری

شاید برای شما هم پیش‌آمده که در صحبت های عامیانه بشنوید رابط کاربری سایتی خوب است اما تجربه کاربری ضعیفی دارد و یا مواردی مشابه… جالب اینجاست که اکثر این افراد اطلاعات چندانی در مورد رابط کاربری (UI)، تجربه کاربری (UX) و تفاوت آن ها باهم ندارند. من می خواهم در این مقاله به بررسی رابط کاربری،تجربه کاربری و تفاوت …

Continue Reading