ux

جریان کاربری چیست و چرا باید از آنها استفاده کنیم؟؟

what is flo

به طور خلاصه: “جریان کاربری یک سری مراحل است که کاربر برای رسیدن به یک هدف معنی دار انجام میدهد.” – حالا چرا از اونا استفاده می شود؟🤔 از آنها برای ایجاد ارتباط معنادار بین جریان‌های در نظر گرفته شده برای یک کاربر از طریق صفحات و اقدامات مختلف در یک برنامه یا وب سایت …

Continue Reading